Kondriatuk, Michał, i Alina Filinowicz. 2019. „Etniczne I językowe zróżnicowanie Osadnictwa Na Zachodnich obrzeżach Wielkiego Księstwa Litewskiego Na Podstawie Spisu włościan W Inwentarzu Starostwa tykocińskiego Z 1573 Roku: -”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń):243-54. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/277.