Kozłowska-Doda, Jadwiga. 2019. „Канкарданс беларускай мовы ХІХ стагоддзя як крыніца даследавання лексікі. Ужыванне слоў дом і хата ў ХІХ ст.: Konkordancja języka białoruskiego ХІХ Wieku Jako źródło Badań Nad słownictwem. Użycie białoruskich leksemów Dom I Chata W ХІХ Wieku”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń):255-83. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/278.