Осінчук, Юрій. 2019. „Церковнослов’янізми, пов’язані з церковними таїнствами в українському письменстві ХVІ –ХVІII століть: Cerkiewnosłowianizmy powiązane Z Cerkiewnymi Sakramentami W piśmiennictwie ukraińskim ХVІ –ХVІII Wieku”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń):351-69. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/283.