Paśko-Koneczniak, Dorota. 2019. „Rola imiesłowów przysłówkowych Uprzednich W wyrażaniu stosunków Temporalnych W Rosyjskiej Gwarze staroobrzędowców mieszkających W Polsce: -”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń):371-84. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/284.