Паляшчук, Наталля. 2019. „З гісторыі развіцця лексікі старабеларускай дзелавой пісьменнасці XIV – сярэдзіны XVI ст.: Z Historii Rozwoju Leksyki starobiałoruskiego piśmiennictwa urzędowego Od XIV Do połowy XVI Wieku”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń):385-407. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/285.