Witkowski, Wiesław. 2019. „O Polonizmach W języku Rosyjskim Raz Jeszcze: -”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń):531-52. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/293.