Wójtowicz, Marian. 2019. „O zapożyczeniach Polskich W słownictwie Gwar Okolic Moskwy: -”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń):553-64. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/294.