Pelcowa, Halina. 2020. „Pogranicze językowe I Kulturowe Polsko-wschodniosłowiańskie W Obliczu Tendencji Globalizacyjnych (na Materiale Gwar Lubelszczyzny): _________________________________”. Rozprawy Komisji Językowej 67 (styczeń):263-75. https://doi.org/10.26485/RKJ/2019/67/18.