Ананьева, Н. (2019) „Некоторые названия внебрачного ребенка в русском языке: Niektóre nazwy nieślubnego dziecka w języku rosyjskim”, Rozprawy Komisji Językowej, 66, s. 7–20. Dostępne na: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/261 (Udostępniono: 23 kwiecień 2024).