Citko, L. (2019) „Świecka literatura przekładowa XVI wieku – źródło do badań historii języka białoruskiego (na podstawie przekładów romansów rycerskich): -”, Rozprawy Komisji Językowej, 66, s. 61–77. Dostępne na: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/265 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).