Daiber, T. (2019) „Pavlo Żytec’kyj and Aleksej A. Šachmatov on language ideology and the status of the Ukrainian language: Pawło Żytec’kyj i Aleksiej Szachmatow w sprawie polityki językowej i statusu języka ukraińskiego”, Rozprawy Komisji Językowej, 66, s. 79–98. Dostępne na: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/266 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).