Grzybowski, S. (2019) „Архаические явления в говоре старообрядцев в Польше: Zjawiska archaiczne w gwarze staroobrzędowców w Polsce”, Rozprawy Komisji Językowej, 66, s. 163–170. Dostępne na: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/272 (Udostępniono: 23 kwiecień 2024).