Janas, M. (2019) „Oб особенностях латинской транслитерации кириллического текста плачевной речи по карлу xi Юхана спарвенфельда: O osobliwościach łacińskiej transliteracji cyrylickiego tekstu Mowy pogrzebowej na cześć Karola xi Johana Sparwenfelda”, Rozprawy Komisji Językowej, 66, s. 171–183. Dostępne na: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/273 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).