Каверина, В. (2019) „Некоторые особенности орфографической адаптации заимствований в XVIII –XIX веках: употребление буквы Ѣ: Niektóre cechy ortograficznej adaptacji zapożyczeń w xvi –xix wieku: użycie litery Ѣ”, Rozprawy Komisji Językowej, 66, s. 227–242. Dostępne na: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/276 (Udostępniono: 23 kwiecień 2024).