Kondriatuk, M. i Filinowicz, A. (2019) „Etniczne i językowe zróżnicowanie osadnictwa na zachodnich obrzeżach Wielkiego Księstwa Litewskiego na podstawie spisu włościan w Inwentarzu starostwa tykocińskiego z 1573 roku: -”, Rozprawy Komisji Językowej, 66, s. 243–254. Dostępne na: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/277 (Udostępniono: 17 kwiecień 2024).