Кожинова, А. i Суркова, Е. (2019) „К истории восточнославянских библейских переводов c древнееврейских оригиналов конца XV века: Kilka uwag na temat historii wschodniosłowiańskich tłumaczeń biblijnych z oryginałów hebrajskich z końca XV wieku”, Rozprawy Komisji Językowej, 66, s. 285–295. Dostępne na: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/279 (Udostępniono: 17 kwiecień 2024).