Мойсієнко, В. (2019) „Лѣкарство… від приспаного розуму людського або перекладацька майстерність Дем’яна Наливайка: Lekarstwo… na uśpiony umysł ludzki albo artyzm Demjana Naływajki jako tłumacza”, Rozprawy Komisji Językowej, 66, s. 297–317. Dostępne na: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/280 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).