Paśko-Koneczniak, D. (2019) „Rola imiesłowów przysłówkowych uprzednich w wyrażaniu stosunków temporalnych w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców mieszkających w Polsce: -”, Rozprawy Komisji Językowej, 66, s. 371–384. Dostępne na: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/284 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).