Паляшчук, Н. (2019) „З гісторыі развіцця лексікі старабеларускай дзелавой пісьменнасці XIV – сярэдзіны XVI ст.: Z historii rozwoju leksyki starobiałoruskiego piśmiennictwa urzędowego od XIV do połowy XVI wieku”, Rozprawy Komisji Językowej, 66, s. 385–407. Dostępne na: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/285 (Udostępniono: 17 kwiecień 2024).