Witkowski, W. (2019) „O polonizmach w języku rosyjskim raz jeszcze: -”, Rozprawy Komisji Językowej, 66, s. 531–552. Dostępne na: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/293 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).