Wójtowicz, M. (2019) „O zapożyczeniach polskich w słownictwie gwar okolic Moskwy: -”, Rozprawy Komisji Językowej, 66, s. 553–564. Dostępne na: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/294 (Udostępniono: 23 kwiecień 2024).