Pelcowa, H. (2020) „Pogranicze językowe i kulturowe polsko-wschodniosłowiańskie w obliczu tendencji globalizacyjnych (na materiale gwar Lubelszczyzny): _________________________________”, Rozprawy Komisji Językowej, 67, s. 263–275. doi: 10.26485/RKJ/2019/67/18.