Wyderka, B. (2020) „Kształtowanie się normy składniowej w pisanej odmianie etnolektu śląskiego: _________________________________”, Rozprawy Komisji Językowej, 67, s. 403–420. doi: 10.26485/RKJ/2019/67/26.