[1]
I. Ejsmunt-Wieczorek, „Polisemia werbalna w gwarach: http://doi.org/10.26485/RKJ/2017/64/4”, PS, t. 64, s. 43–57, grudz. 2018.