[1]
Н. Ананьева, „Некоторые названия внебрачного ребенка в русском языке: Niektóre nazwy nieślubnego dziecka w języku rosyjskim”, PS, t. 66, s. 7–20, sty. 2019.