[1]
L. Citko, „Świecka literatura przekładowa XVI wieku – źródło do badań historii języka białoruskiego (na podstawie przekładów romansów rycerskich): -”, PS, t. 66, s. 61–77, sty. 2019.