[1]
А. Даниленко, „Про внесок наддніпрянських православних священиків у розбудову української літературної мови в хіх столітті: O wkładzie ukraińskich kapłanów prawosławnych w rozwój ukraińskiego języka literackiego w xix wieku”, PS, t. 66, s. 99–110, sty. 2019.