[1]
I. Grek-Pabisowa i M. Ostrówka, „Zakres wpływów wschodniosłowiańskich w polszczyźnie północnokresowej – wpływy białoruskie: -”, PS, t. 66, s. 141–161, sty. 2019.