[1]
M. Kondriatuk i A. Filinowicz, „Etniczne i językowe zróżnicowanie osadnictwa na zachodnich obrzeżach Wielkiego Księstwa Litewskiego na podstawie spisu włościan w Inwentarzu starostwa tykocińskiego z 1573 roku: -”, PS, t. 66, s. 243–254, sty. 2019.