[1]
А. Кожинова i Е. Суркова, „К истории восточнославянских библейских переводов c древнееврейских оригиналов конца XV века: Kilka uwag na temat historii wschodniosłowiańskich tłumaczeń biblijnych z oryginałów hebrajskich z końca XV wieku”, PS, t. 66, s. 285–295, sty. 2019.