[1]
D. Paśko-Koneczniak, „Rola imiesłowów przysłówkowych uprzednich w wyrażaniu stosunków temporalnych w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców mieszkających w Polsce: -”, PS, t. 66, s. 371–384, sty. 2019.