[1]
M. Wójtowicz, „O zapożyczeniach polskich w słownictwie gwar okolic Moskwy: -”, PS, t. 66, s. 553–564, sty. 2019.