[1]
H. Pelcowa, „Pogranicze językowe i kulturowe polsko-wschodniosłowiańskie w obliczu tendencji globalizacyjnych (na materiale gwar Lubelszczyzny): _________________________________”, PS, t. 67, s. 263–275, sty. 2020.