[1]
B. Wyderka, „Kształtowanie się normy składniowej w pisanej odmianie etnolektu śląskiego: _________________________________”, PS, t. 67, s. 403–420, sty. 2020.