Ejsmunt-Wieczorek, Izabela. „Polisemia Werbalna W Gwarach: Http: doi.Org 10.26485 RKJ 2017 64 4”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 64, grudzień 2018, s. 43-57, https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/141.