Wierzbicka, Agnieszka. „Gdzie rośnie Dziewanna, Tam Bez Posagu Panna – Miejsce fitonimów W językowym Obrazie świata użytkowników Gwar (na Kujawach I Poza nimi): Where Mullein Grows Is Where a Portionless Maid Lives – Phytonyms in the Linguistic Picture of the World Painted by Dialect Users (in Kujawy Region and Apart from Them)”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 65, styczeń 2019, s. 229-43, https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/257.