Ананьева, Наталия. „Некоторые названия внебрачного ребенка в русском языке: Niektóre Nazwy nieślubnego Dziecka W języku Rosyjskim”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 66, styczeń 2019, s. 7-20, https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/261.