Barszczewska, Nina. „Bałtycko-słowiańska Geneza języka białoruskiego: -”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 66, styczeń 2019, s. 21-37, https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/263.