Citko, Lilia. „Świecka Literatura przekładowa XVI Wieku – źródło Do Badań Historii języka białoruskiego (na Podstawie przekładów romansów rycerskich): -”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 66, styczeń 2019, s. 61-77, https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/265.