Daiber, Thomas. „Pavlo Żytec’kyj and Aleksej A. Šachmatov on Language Ideology and the Status of the Ukrainian Language: Pawło Żytec’kyj I Aleksiej Szachmatow W Sprawie Polityki językowej I Statusu języka ukraińskiego”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 66, styczeń 2019, s. 79-98, https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/266.