Даниленко, Андрій. „Про внесок наддніпрянських православних священиків у розбудову української літературної мови в хіх столітті: O wkładzie ukraińskich kapłanów prawosławnych W rozwój ukraińskiego języka Literackiego W Xix Wieku”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 66, styczeń 2019, s. 99-110, https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/267.