Fałowski, Adam. „Ze studiów Nad Historią słownictwa ukraińskiego: -”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 66, styczeń 2019, s. 111-23, https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/268.