Grek-Pabisowa, Iryda, i Małgorzata Ostrówka. „Zakres wpływów wschodniosłowiańskich W Polszczyźnie północnokresowej – wpływy białoruskie: -”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 66, styczeń 2019, s. 141-6, https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/271.