Картавенко, Вера. „O развитии системы названий населенных пунктов смоленского края в XVII –XVIII веках: O Rozwoju Systemu Toponimicznego W Kraju smoleńskim W XVII –XVIII Wieku”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 66, styczeń 2019, s. 219-26, https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/275.