Каверина, Валерия. „Некоторые особенности орфографической адаптации заимствований в XVIII –XIX веках: употребление буквы Ѣ: Niektóre Cechy Ortograficznej Adaptacji zapożyczeń W Xvi –xix Wieku: Użycie Litery Ѣ”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 66, styczeń 2019, s. 227-42, https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/276.