Kozłowska-Doda, Jadwiga. „Канкарданс беларускай мовы ХІХ стагоддзя як крыніца даследавання лексікі. Ужыванне слоў дом і хата ў ХІХ ст.: Konkordancja języka białoruskiego ХІХ Wieku Jako źródło Badań Nad słownictwem. Użycie białoruskich leksemów Dom I Chata W ХІХ Wieku”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 66, styczeń 2019, s. 255-83, https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/278.