Осінчук, Юрій. „Церковнослов’янізми, пов’язані з церковними таїнствами в українському письменстві ХVІ –ХVІII століть: Cerkiewnosłowianizmy powiązane Z Cerkiewnymi Sakramentami W piśmiennictwie ukraińskim ХVІ –ХVІII Wieku”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 66, styczeń 2019, s. 351-69, https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/283.