Paśko-Koneczniak, Dorota. „Rola imiesłowów przysłówkowych Uprzednich W wyrażaniu stosunków Temporalnych W Rosyjskiej Gwarze staroobrzędowców mieszkających W Polsce: -”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 66, styczeń 2019, s. 371-84, https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/284.