Станков, Ростислав. „Из наблюдений над лексикой древнеболгарского перевода Хроники Георгия Амартола: мнимые русизмы (5): Z Badań Nad słownictwem starobułgarskiego przekładu Kroniki Jerzego Hamartolosa: Rzekome Rusycyzmy (5)”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 66, styczeń 2019, s. 497-0, https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/290.