Wawrzyńczyk, Jan. „Белорусское в Гиперсловаре польского языка: Białoruskość W Hipersłowniku języka Polskiego”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 66, styczeń 2019, s. 523-9, https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/292.